Lễ đính hôn có tầm quan trọng rất lớn trong việc khẳng định tình yêu và cam kết của hai người. Dưới đây là một số điểm để hiểu rõ về tầm quan trọng này:

Sự chấp thuận và ủng hộ từ gia đình: Lễ...