DONE - THANK ALL!

Túi mới 100% chưa sử dụng, đầy đủ tag.

https://s1.storage.5giay.vn/image/2023/08/20230822_d54a57e24deb9635ff46ea8abe2656ea_1692689437.jpg...