Giao lưu nào....😍😍😍
Kính gửi các bác trong nhóm VNphoto. Dạo này thấy ít có hoạt động quá, mà bên nhóm off corgi Hà Nội thì lại có hoạt động thường niên tại Công Viên Thống Nhất, 3hchiều Chủ Nhật...