Em thấy mục Mua và Bán có mấy bác chưa đủ 50 bài ko post được nhưng lại có nhu cầu tìm mua, nên chăng khi nâng cấp forum thì tách luôn thành 2 mục cần mua (ko yêu cầu giới hạn số post hoặc có giới...