Em hoàn toàn ủng hộ đề xuất này, nhằm chia sẽ và giảm bớt gánh nặng về chi phí với các bác trong BQT, và sẽ có nhiều lợi ích trong việc này.

Đây là đề xuất của em:

Chúng ta sẽ tổ chức những...