e chưa biết gì về nhiếp ảnh mới vào đây chơi thấy rất bổ ích. e có 1 ý kiến như này. nhiều khi muốn diễn đàn phát triển mạnh hơn, muốn ủng hộ diễn đàn phát triển bằng cách mỗi thành viên đều có 1 mã...