Em có một góp ý là hiện tại các chức năng và email thông báo từ VNphoto đang ở tiếng Anh tiếng Việt lẫn lộn, khi đọc thấy khó hiểu và không chuyên nghiệp. Vậy nếu Việt hóa được càng nhiều thì càng...