Em hỏi không phải chứ sao diễn đàn nhà mình ko có shout box như các forum khác các bác nhỉ ? Để mọi người nói chuyện và bàn luận trực tuyến với nhau , thào luận chung trên shout box cũng có cái hay...