Em không biết có ai bị không, nhưng với em dạo gần đây lâu lâu em click vào link thì nó load một lúc rồi nó đứng luôn cái page đó, không redicrect qua link mới , không tương tác được với các link...