Xin đóng góp ý kiến là cần có giao diện mobile cho iphone, ipad... vì hiện các smart phone và máy tính bảng được anh chị em dùng rất nhiều rồi, với giao diện này mọi người có điều kiện tham gia diễn...