Em không biết post dzo đây có đúng hay không? nếu có gì các bác Mod xóa giúp em nha.
Số là hết X'mas rồi nên gỡ cái chúc mừng X'mas xuống và treo cái Happy New Year trên vnphoto, các bác cập nhật...