Học thầy Phùng Hiệp thử xem, mình đang học ở đó, cũng hay. Học phí lớp 1 là 800k, thầy chỉ tận tình.
lên google search: "Phùng Hiệp" thì bạn sẽ thấy website của thầy ấy.