chỉnh zoom tùy thuộc vào cự ly nơi dặt flash
+EV khi ko có biện pháp nào để bù sáng ,còn có đèn hay rồi thì dùng hss nếu S vượt quá syn của máy
mà bạn có đủ mọi thứ rồi thí cứ thử làm theo suy...