Em chào Anh, Chị VNphoto


Chiều nay Em vừa Update FW cho Nikon D610 từ C:1.0.0 Lên C:1.0.4 , sau khi update thành công thì máy không autofocus được ( Lens Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM )

Em có...