bản cập nhật khá ngon. các trang nước ngoài đánh giá EOS R giờ lấy nét mắt ngon như sony rồi :D