Trong các ứng dụng của IR camera, có một công dụng rất hữu ích mà các nhóm ưa mạo hiểm sử dụng để… đi tìm ma (Ghot hunting). Ngoài ra ứng dụng thực tế nhiều hơn phải kế tới chụp ảnh đêm phục vụ...