Thiết bị nhìn gọn và ngầu quá ạ, giá chát thế chắc chưa có dịp rước về rồi