Nếu bạn đang sở hữu máy ảnh không gương lật fullframe của Canon, EOS R hoặc EOS RP, hãy tải xuống bộ firmware mới nhất cho máy ảnh của bạn càng sớm càng tốt. Kể từ hôm qua, Firmware Ver 1.4 và 1.3...