Mấy kiểu này em chưa dc thấy qua bao giờ! Trông có vẻ hơi phức tạp so với kiểu truyền thống.