Đọc hết 6 trang em mở mang ra được nhiều điều :). Thanks các bác đã có sự hướng dẫn :)!