Các bác làm ơn giúp em cách set 2 đèn với. Em đang dùng Nikon D200 + SB28 + canon E430. Em set thế nào, trong hoàn cảnh nào thì hình chụp tiệc nó vẫn xấu như nhau ( chỉ set manuel). Rất mong các bác...