e đọc qua 13 trang....nhưng hơi loạn 1 chút.....có nhiều chỗ chưa thông suốt lắm. E đang mong chờ bác chủ tổng kết 1 bài cuối cùng như hướng dẫn luôn cho newbie như e được ko ?