em cũng thấy mình quá gà... giờ chưa đủ tiền để mua đèn mà thử :(