Em chào các bác.
Em là thành viên mới, xưa nay không tham gia các diễn dàn, nay vì lọ mọ với cái máy olympus EM5 mãi nên mới phát hiện Diễn đàn này. Em xin phép nhờ các bác tư vấn giúp em cách mở...