Xin chào mọi người, mình không rành về máy ảnh nhưng công việc yêu cầu cần phải dùng máy ảnh chụp hình chân dung và lưu hình ngay vào word. Cụ thể là:
- Kết nối máy ảnh
- Mở word
- Chụp hình
-...