Em xem review thì thấy em này khá méo tại tiêu cự 16mm. Độ nét thì đúng như bác anpham nói, dật lùi khi khép khẩu.
http://www.photozone.de/fuji_x/971-fuji1655f28?start=1