Tìm kiếm:

Type: Posts; User: zorrotran

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.05 giây.

  1. Con CZ 24-70 f4 bị chê te tua bác ơi

    Con CZ 24-70 f4 bị chê te tua bác ơi
  2. Biết là cùng 1 nghĩa, nhưng mỗi hãng nó có cách...

    Biết là cùng 1 nghĩa, nhưng mỗi hãng nó có cách gọi khác nhau, vậy thì khi viết bài ta nên viết cho nó chính xác. Bác cứ sửa chữ ký ở dưới của bác lại thành 16-35 F4L VR xem nó có ổn k?
  3. OIS bác ơi, OSS là của Sony mất rồi

    OIS bác ơi, OSS là của Sony mất rồi
Hiển thị kết quả từ 1 đến 3 / 3