Trong trang 1 , anh A Pham dùng ống gì để chụp ống fuji 16-55 vậy , vì thấy màu trong và đẹp quá , hình như ae trong vnphoto này chưa bao giờ bằng lòng với những thiết bị mà mình có , A Pham cũng vậy...