Thím me con Pen F, vậy cho hỏi thím thấy con Pen F với con Sony RX100 III, và Fuji X70 thế nào, mình thấy 2 con này giá ngang nhau còn con Pen F thì tận 27tr. Mình cũng đang phân vân giữa 3 con này,...