Hùng rất thích ống này, cằm một con street life từ nhà tới trường luôn, khỏi thay ống kính !