em cũng muốn học , không biết hội nhiếp ảnh Tp chừng nào mở khóa , có Bác nào biết không ạ