năm ngoái em tham dự Vietnam Motor Show thì thấy booth của Mercedes nổi bật và chịu chơi nhất. Công nhận là Mer làm quảng bá tốt thật