Em đã bổ sung vào mục lục vì em vẫn theo dõi box. Em hy vọng VIC sẽ lắng nghe ý kiến của anh và làm tốt hơn. Cám ơn ý kiến của anh. Trong forum đã có nhiều bài nói về dịch vụ chính hãng như anh nói,...