Vẫn không hiểu lắm. Nghe đoạn ghi âm thì VIC nói trước là không dán lại máy. Còn dán thì cũng là 1 dịch vụ phải trả tiền. Sau khi biết thông tin như vậy bạn mang máy đến, rồi yêu cầu họ dán free, họ...