- Cái này bác ở nước ngoài nên co nhiều dich vu tốt, còn o vietnam mình, LBM or Vic. mỗi lần đem đến sửa là lo. Toàn là ủy quyền kg. Cái thua thiet o viêt nam là vậy. Nhiều khi bỏ tiền mua cục tưc...