mình có đến VIC để mua túi lowepro, lúc đầu mail hỏi báo giá mà là VIC hà nội, nhưng mail cũng nói rõ là đến 139A paster để xem hàng và mua, đến VIC thì nói ngoài hà nội với HCM ko liên quan và cũng...