Trước ngoại tứ tuần không biết có mua được cái bánh xe không nữa. :3