mình có đến VIC 2 lần và lần nào cũng nhận được dịch vụ rất OK bác ạ ! trường hợp bác chắc là lý do ngoài ý muốn thôi