Bác nào dùng D7100 với len M42 cho mình xin 1 ảnh thử được ko, 135/f3.5 càng tốt ạ