Con D7k1 này iso cao nhất mà chấp nhận đc của ẻm là nhiêu vậy các bác. thấy BG mấy bác xóa phông có vẻ noise sao ý. có thể chất lượng ảnh trên đây, còn trên mẫu thì đẹp quá. skintone ngon.