Cái thằng đeo balo xanh đứng kế cây dù màu đỏ là em đấy ạ..ha..ha.