có lẽ là do chụp trong nhà, bác tăng iso cao nên ảnh nhòe và hạt quá bác Kinggai nhỉ