Câu hỏi này hay nè. Em cũng vừa sắm kit Nex-6, nhưng vẫn muốn yêu lại D7100, bác có thể trả lời giúp bọn em dc ko?