DHG là Marumi đó bác. UV filter thì dùng con này được rồi, cần gì 500k cho cái kia.