mới chơi,cũng đang mon men e ni7100 này,hóng ảnh các bác đễ rút kinh nghiệm rước vợ về ^^