Theard này em tàu ngầm rất lâu để xem ảnh các bác. Bây giờ vợ mới appove quota ~20M để sắm máy ảnh. Và em nghĩ ngay đến D7100.

Nhu cầu của em thì chủ yếu chụp gia đình, con nhỏ, outdoor là chính....