Cho mình hỏi chút, mình dùng cả 2 thẻ nhớ 1 raw 1 jpg, khi mình chụp ảnh xong, xem lại thì hiện cả 2 ảnh ở cả 2 thẻ, có thể tắt để xem ảnh ở chỉ 1 thẻ nhớ đc ko? Bác nào biết mong chỉ giáo dùm với.