D7100 nhìn ưng quá nhưng không biết thế nào. Mình dùng D3300, mọi người tư vấn với.
Mình chụp chân dung bạn bè, event nhỏ