Bác cứ gắn bó với em nó, bây giờ body Nikon nào mà ko dính bụi/bẩn trên sensor là đồ lỏm, đồ nhái đấy bác ạ. D7000, D600, D800, D7100 em nào cũng đều bị cả :)) j/k.