Màu D7100 đẹp tóa, tươi sáng, mát mắt, hnay đi chụp bên YNA thấy có pác xài, cầm thử có cảm giác body to mà gọn chắc như D700!